Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

So zápasom za zdravie vám pomáha bojovať Dôvera

Poisťovňa Dôvera tvorila ďalšie kolo grantového programu Bojovníci za zdravie. Až do 4. mája môžete požiadať o finančný príspevok na akúkoľvek liečbu, ktorú zo zákona zdravotné poisťovne nepreplácajú.

Bojujete s vážnou diagnózou alebo vás trápi iná choroba?

Podľa zákona si pacienti za niektoré ošetrenia, terapie, rehabilitácie, zákroky, lieky či zdravotné pomôcky doplácajú. Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá nespadá do verejného zdravotného poistenia a pacienti si ju hradia sami, nech sú poistencami akejkoľvek zdravotnej poisťovne. Ako jediná poisťovňa už od roku 2012 Dôvera finančne prispieva svojim poistencom aj na takúto zdravotnú starostlivosť.

Venovali sme poistencom už 2 milióny eur

Na ceste za lepším zdravím sme vďaka finančným príspevkom z grantového programu pomohli už viac ako 1500 bojovníkom. Prispeli sme im na nákup zdravotníckych pomôcok aj liekov. Desiatky našich poistencov absolvovali rehabilitácie, operácie, zdravotnícke zákroky, terapie alebo potrebné ošetrenia na Slovensku aj v zahraničí.

O príspevok môžete požiadať aj vy

Otvárame v termíne od 4. apríla do 4. mája ďalšie kolo grantového programu Bojovníci za zdravie. Môžete nám svoju žiadosť poslať aj vy. Bez ohľadu na vek, diagnózu či bydlisko môžu príspevok získať všetci naši poistenci.

Pre žiadateľov platia iba dve podmienky:

  – Osoba, na ktorej liečbu budú financie použité, musí byť poistencom Dôvery.

   – Liečba alebo zdravotnícka pomôcka, o ktorú žiadate nie je hradená (alebo je len čiastočne hradená) z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že pacient si na ňu dopláca. 

Ako môžete grant získať

    Navštívte stránku www.bojovnicizazdravie.sk

    Kliknite na Požiadať o grant a vyplňte elektronickú žiadosť.

   – Za deti do 18 rokov alebo hendikepované osoby podáva žiadosť ich zákonný zástupca.

   – Výška finančného príspevku je neobmedzená, avšak jej opodstatnenie posúdi lekár alebo odborník z oblasti farmácie.

Na čo sa môže príspevok použiť

Grant poskytneme vybraným žiadateľom a tí ho môžu použiť napríklad na:

    – úhradu liekov alebo zdravotnej pomôcky, ktorú si pacienti hradia sami alebo na ne doplácajú;

    – rehabilitáciu alebo rekonvalescenciu;

    – zdravotnú starostlivosť absolvovanú v zahraničí;

    – absolvovanie operácie, zákroku alebo pooperačnej liečby;

    – absolvovanie terapie alebo inej podpornej liečby.

Zdroj: Dovera.sk

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved