Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Rehabilitácia

Špecializovaný liečebný ústav Marína

Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. je odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pre pohybovo postihnutých pacientov (rehabilitačnú, balneologickú, fyziatrickú, zdravotno-výchovnú, klimatickú, dietologickú, liečebnopedagogickú, psychologickú a podľa potreby aj ďalšie formy liečebnej starostlivosti). Pôvodným zameraním bola starostlivosť o deti, najmä s detskou mozgovou obrnou, skoliózami, poúrazovými a pooperačnými stavmi; od roku 2004 pribudla špecializácia aj na liečbu dospelých pacientov s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami. Neoddeliteľnou súčasťou Maríny je škola (základná, špeciálna, materská, záujmové krúžky). Prevádzka ústavu je celoročná, celý komplex je bezbariérový, všetky zariadenia sú dostupné vnútornými chodbami a výťahmi („suchou nohou“). Pre lepšiu orientáciu odporúčame kliknúť vpravo hore na ikonu Virtuálna prehliadka, alebo si pozrieť video na YouTube. Odborná úroveň zariadenia je inštitucionalizovaná zriadením výučbového centra priamo v komplexe Maríny pre študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity a Strednej zdravotnej školy.

 Riaditeľom ŠLÚ Marína je Ing. Vladimír Sitarčík, MBA, ekonomickou námestníčkou Ing. Katarína Tureková, vedúcou lekárkou ústavu je primárka MUDr. Katarína Recabarrenová.

Zoznam poskytovaných liečebných výkonov

 • Vstupné lekárske vyšetrenie, stanovenie individuálneho terapeutického a rehabilitačného plánu, priebežné kontroly, záverečné lekárske vyšetrenie s vyhotovením prepúšťacej správy. Nonstop lekárska pohotovostná služba.

 • Ošetrovateľská celodenná starostlivosť

 • Liečebná telesná výchova (individuálna, skupinová), hydrokinezioterapia, plávanie

 • Oddelenie elektroliečby: diadynamické prúdy, interferenčné prúdy, galvanické prúdy, elektrostimulácia, rebox, diatermia, ultrazvuk, magnetoterapia

 • Vysoko výkonný laser IV. generácie (od marca 2014)

 • Fototerapia: biolampa, colorterapia, solux, horské slnko

 • Liečba prácou (ergoterapia), výchova k sebestačnosti

 • Balneoterapia

 • bazén s termálnou síranovo-hydrouhličitou, vápenatohorečnatou vodou + zábal

 • vane

 • perličkový kúpeľ

 • škótske streky

 • vírivky, lastúra

 • hydromasážne vane s chromatoterapiou a ozonoterapiou

 • sauna (suchá, parná)

 • Masáže: klasická, reflexná, podvodná, manuálna lymfodrenáž, reflexná masáž chodidiel

 • Termoterapia: parafínové zábaly, rašelina

 • Plynové injekcie

 • Akupunktúra

 • Psychoterapia

 • Logopédia

 • Liečebná pedagogika

 • Terénne túry, nordic walking

 • Animoterapia: hipoterapia, kanisterapia

 • Šport:  ihriská, oddychový areál, fitness, stacionárne bicykle, steppery, Motomed, tenis, stolný tenis...

Ako sa dostať na rehabilitáciu ?

Pacientov posiela do nášho zariadenia Váš ošetrujúci lekár na základe vypísaného tlačiva "Návrh na kúpeľnú starostlivosť". Navrhujúci lekár môže byť odborník - špecialista (neurológ, ortopéd, traumatológ, rehabilitačný lekár a reumatológ) alebo Váš všeobecný (obvodný) lekár alebo pediater, ktorý dá potvrdiť návrh špecialistovi. Návrhy musia byť predložené revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne pacienta, ktorý ho po schválení pošle do ŠLÚ Marína š.p. Kováčová.. Prednosť pri prijatí majú akútne stavy - priame preklady z lôžkových zariadení, hlavne poúrazové a pooperačné stavy.

Podľa Zákona 276/2004 Zb.Z. o zdravotnej starostlivosti, §11, ods. (6) "každý má právo si vybrať poskytovateľa" (zdravotnej starostlivosti), to znamená:

Pacient má zákonné právo slobodne si vybrať kúpeľné zariadenie!

(Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, §11 ods. 6)

 Prikladáme tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť pre Vášho ošetrujúceho lekára: Vypĺňa sa len prvá strana a Lekárska správa na strane 2.Všetky údaje sa automaticky prenesú na ostatné strany.

Nakoniec je potrebné vytlačiť všetky 4 strany, ktoré sú oddelené na samostatných záložkách súboru (ako 1. diel – 4. diel).

 Tlačivo na stiahnutie. ( stiahnuť tu )

Pre viac informácií pre poistencov VŠZP o kúpeľnej starostlivosti klik na link  :

https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost/kupelna-starostlivost.html

Národné rehabilitačné centrum NRC Kováčová

Národné rehabilitačné centrum Kováčová je zdravotnícke zariadenie zaradené ako špecializovaná nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou pre liečbu pacientov po úrazoch chrbtice s poškodením miechy, polytraumatizmoch, amputáciách, náročných operačných výkonoch na pohybovom systéme. 

Pracovisko je určené aj pre liečbu ústavných činiteľov.

Počet lôžok :  200

I. LO – Spinálna rehabilitačná jednotka  - 102 lôžok
II. LO – Lôžkové rehabilitačné oddelenie -  98 lôžok

Návrh na rehabilitačnú liečbu (ďalej len návrh) vypíše odborný lekár v nemocnici, ambulancii.

Vypísaný návrh  sa musí zaslať na potvrdenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistený (v zmysle pokynov zdravotných poisťovní):

Všeobecná zdravotná poisťovňa 

Návrh na rehabilitačnú liečbu - formulár ( klik na link )

http://www.nrckovacova.sk/?id_menu=11240 

Pre prijatie do NRC sú potrebné tieto doklady a dokumentácia:

 • Identifikačná karta (občiansky preukaz)

 • Legitimácia práceneschopného poistenca (ak ste PN)

 • Zdravotný záznam a RTG snímky z posledného obdobia

 • Preukaz poistenca

Pre informácie indikačného centra ( klik na link )

http://www.nrckovacova.sk/?id_kat_for_menu=16690

Adeli medical center

ADELI Medical Center je jedným z najvýznamnejších inštitútov v Európe špecializujúcich sa na neurorehabilitáciu. Inštitút má licencie a je aktívny v týchto oblastiach medicíny: neurológia, liečebná rehabilitácia, fyzioterapia, balneológia, reumatológia, klinická logopédia a intenzívna medicína.

S viac ako 10-ročnými skúsenosťami a s viac ako 260 kvalifikovanými zamestnancami, ADELI poskytuje svoju jedinečnú liečbu predovšetkým ľuďom, ktorí trpia poškodením centrálneho nervového systému (ako je napríklad mozgová obrna, porážka a traumatické poranenia mozgu). Tieto ochorenia sú zvyčajne dôsledkami pôrodnej traumy, krvácania do mozgu, cievnej mozgovej príhody alebo vnútrolebečného poranenia.

ŠPECIÁLNY LIEČEBNÝ PROGRAM

Čo robí ADELI mimoriadnym, je vysoká intenzita a individualita neurorehabilitácie. Pacient je sprevádzaný vo svojom dennom liečebnom programe tímom piatich alebo šiestich špecialistov,  4 – 6 hodín denne, 6 dní v týždni. S približne 30 hodinami terapie týždenne, Adeli Medical Center je európskym lídrom v intenzite liečby.

UNIKÁTNY MEDICÍNSKY KONCEPT

Terapia v ADELI je založená na unikátnych  a špecializovaných konceptoch liečby, z ktorých niektoré pochádzajú z programov kozmického výskumu alebo z  intenzívnej medicíny, ako je napríklad proprioceptívna stimulácia s použitím špeciálneho cvičebného obleku, alebo terapia v modernej hyperbarickej komore a veľa ďalších terapií a ich kombinácií.

PRIHLÁSENIE NA REHABILITAČNÝ POBYT

Pre viac informácií navštívte stránky ADELI centra ( klik na link )

https://sk.adelicenter.eu/

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved