Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Hyperbarická oxygenoterapia

Podstatou liečby v prostredí pretlakovej (hyperbarickej) komory je zvýšenie prísunu kyslíka chorým alebo poškodeným tkanivám, do ktorých už kyslík prostredníctvom svojich prirodzených nosičov – červených krviniek – v potrebnom množstve preniknúť nemôže. Vystavenie Vášho tela miernemu pretlaku pri súčasnom dýchaní kyslíka zaručí, že kyslík ako životodarný plyn sa bude rozpúšťať aj v tekutej zložke krvi – v krvnej plazme – ktorá do chorých alebo poškodených tkanív prenikne. Princíp liečby kyslíkom v podmienkach zvýšeného okolitého tlaku je teda jednoduchý – poškodené tkanivá príjmu ďaleko viac kyslíka, čo je základnou podmienkou pre zlepšenie Vášho zdravotného stavu.

Liečba kyslíkom v pretlaku - hyperbarická oxygenoterapia - prináša aj ďalšie pozitívne efekty na Vaše zdravie: dochádza k zlepšeniu imunity organizmu, potlačeniu rastu niektorých baktérií, k podpore novotvorby ciev v nehojacich sa ranách, k zlepšeniu výživy kože a k ďalším nezanedbateľným pozitívnym vplyvom na Váš organizmus.

Hyperbarická oxygenoterapia sa využíva v medicíne po desaťročia. Táto metóda sa úspešne využíva pri liečbe rôznych druhov otráv (osobitne otravy oxidom uhoľnatým), v liečbe rôznych závažných infekcií organizmu, v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii, v liečbe popálenín a nehojacich sa rán, pri poraneniach svalov, v liečbe nehojacich sa zlomenín kostí, zápalov kostí, pri viacerých neurologických ochoreniach, pri niektorých ochoreniach sluchového orgánu, komplikáciách cukrovky, periférnych cievnych ochoreniach a mnohých ďalších chorobných stavoch.

Liečba kyslíkom v pretlaku - hyperbarická oxygenoterapia - sa s úspechom využíva aj ako súčasť rehabilitácie po rôznych úrazoch, cievnych príhodách. Pozitívne výsledky zaznamenala táto liečebná metóda aj ako súčasť tzv. antiaging terapie, kedy kyslík v pretlaku má blahodarné účinky pri spomaľovaní procesov starnutia kože a podkožných tkanív.

Ako každá medicínska metóda ani hyperbarická oxygenoterapia nie je celkom bez rizika. Počas liečby kyslíkom v prostredí hyperbarickej komory sa môžu u niektorých klientov vyskytnúť problémy s vyrovnávaním tlaku v strednom uchu (ako pri lietaní v dopravných lietadlách), celkom ojedinele až charakteru poškodenia ušného bubienka, niektorí klienti nedokážu dlhšie tolerovať pobyt v uzatvorenom priestore hyperbarickej komory (klaustrofóbia). Vedľajšie účinky hyperbarickej oxygenoterapie sú pri dodržaní štandardných postupov len zriedkavé .

Počas celého pobytu a poskytovania liečby v hyperbarickej komore budete v nepretržitom kontakte s lekárom a obslužným personálom hyperbarickej komory. Pri vzniku akýchkoľvek Vašich ťažkostí má lekár možnosť vstupu do komory bez zmeny vnútorného tlaku, v závažnejších prípadoch sa proces liečby preruší a tlak v hyperbarickej komore sa zníži na atmosférický.

Nevyhnutná je včasná informácia lekára alebo obslužného personálu hyperbarickej komory o vzniku akýchkoľvek ťažkostí počas procesu liečby v hyperbarickej komore.

Hyperbarická komora Bratislava | Most pri Bratislave

Hyperbarická oxygenoterapia je liečba založená na vdychovaní čistého kyslíka pri zvýšenom tlaku. Vďaka zvýšenému tlaku vzduchu v hyperbarickej komore sa kyslík dostane všade tam, kde ho Vaše telo potrebuje. Preto sa hyperbarickej komore hovorí aj kyslíková komora. Dochádza k obnove poškodených tkanív, k zlepšeniu funkcií poškodených či nefunkčných orgánov v tele pacienta.

Liečime poruchy sluchu, stavy po mozgovej príhode, diabetické nohy, cievne ochorenia (aj krčové žily – varixy), hučanie v ušiach, poúrazové stavy a iné. Terapia v hyperbarickej komore je však vhodná aj pre športovcov. Naše pracovisko navštívili aj viaceré známe osobnosti.

Hyperbarická oxygenoterapia je bezbolestná liečba kde počas pobytu v hyperbarickej komore je prítomný odborný lekár a sestra. O bezpečný chod komory sa zase postará vyškolený technik.

Ak máte ešte pochybnosti, či kyslíková terapia v hyperbarickej komore je vhodná pre Vás, radi Vám vysvetlíme, v čom pomáha a aké sú jej výhody. Kritický pohľad vyvracajú úspechy, a to v oblasti pracovného lekárstva, športu aj regenerácie.

Je k nám jednoduchý príjazd autom, veľké parkovisko priamo pred budovou, bezbariérový prístup a personál ochotný pomôcť aj s imobilnými pacientami

Vaša liečba v hyperbarickej komore bude prebiehať v troch fázach

1.fáza  -  Zvyšovanie tlaku [kompresia] :

Po hermetickom uzatvorení hyperbarickej komory bude do jej vnútorného priestoru pomaly vpúšťaný stlačený vzduch až na hodnotu 1.2 - 1.5 baru (čo je približne 1.5-násobok hodnoty normálneho atmosférického tlaku). Fáza kompresie bude trvať približne 15 min. Budete mať teda dostatočný čas na vyrovnanie tlaku v stredoušných dutinách - o vhodných spôsoboch a metódach Vás poučí personál. Vyrovnávať tlak v stredouší je potrebné od počiatku zvyšovania tlaku, v prípade objavenia sa bolesti v ušiach treba okamžite informovať personál, ktorý zvyšovanie tlaku v hyperbarickej komore zastaví. Budete mať teda dostatok času na plnú adaptáciu na zvýšený tlak, rovnako máte možnosť liečebný proces kedykoľvek prerušiť a hyperbarickú komoru opustiť. Počas zvyšovania tlaku v hyperbarickej komore pocítite nárast okolitej teploty, čo je normálny fyzikálny jav.

 2. fáza  -  Pobyt v stálom pretlaku [izokompresia] : 

Po dosiahnutí pracovného (liečebného) pretlaku (1.2 - 1.5 bar), tento bude v hyperbarickej komore udržiavaný po celú dobu isokompresie. V tejto hlavnej fáze liečby budete dýchať kyslík cez špeciálnu masku, s krátkymi prestávkami dýchania vzduchu.

 3. fáza  -  Vypúšťanie komory [dekompresia] :

Trvá približne 15 min, počas ktorých sa v hyperbarickej komore zníži tlak na atmosférický. Počas znižovania tlaku pravdepodobne pocítite praskanie v ušiach, prostredie v hyperbarickej komore sa ochladí. Vaša jednorazová hyperbarická liečebná expozícia je ukončená.

Celkový počet doporučovaných expozícii je rôzny podľa diagnózy. 
Pre väčšinu diagnóz sa pohybuje v intervale 20 až 40 expozícii.

Telefonické dopyty a objednávky pacientov:
pondelok - piatok / 10:00 - 18:00
mobil: +421 919 296 005

https://www.hbobratislava.sk/

Na aké choroby a indikácie je vhodná oxygenoterapia v hyperbarickej komore?

I. indikácie akceptované poisťovňou:

1.skupina ~ HBO s rozhodujúcim významom pre konečný výsledok liečby

a. Otrava plynmi (počet expozícií 5, počet sérií 1)

b. Crush syndróm (počet expozícií 15-30, počet sérií 3)

c. Plynová embólia (počet expozícií 3, počet sérií 1)

d. Ťažké zmiešané bakteriálne infekcie (počet expozícií 15-20, počet sérií 2)

2.skupina ~ HBO s výrazne pozitívnym významom pre konečný výsledok liečby

a. Diabetes mellitus (DM) s komplikáciami (počet expozícií 25-30, počet sérií 3-4)

b. Ischemické vredy (Ulkus cruris) pri I CH OK (počet expozícií 30, počet sérií 4)

c. Komplikácie varixov dolných končatín (počet expozícií 30, počet sérií 3)

d. Implantačná chirurgia (počet expozícií 30, počet sérií 3)

e. Postradiačné - indukované lézie tkanív (počet expozícií 30, počet sérií 3)

f. Náhla hluchota (počet expozícií 10, počet sérií 2)

g. Osteomyelitída a ostreonekróza (počet expozícií 30, počet sérií 3)

h. Poškodenie mozgu. miechy a periférnych nervov (počet expozícií 10-30, počet sérií 1-3)

i. Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 -I67)

3.skupina ~ obligátne indikácie

a. Postradiačné lézie CNS (počet expozícií 30, počet sérií 3)

b. Akútne oftalmologické príhody (počet expozícií 15, počet sérií 2)

c. Nehojace sa rany (počet expozícií 30, počet sérií 3)

d. Popáleniny a omrzliny (počet expozícií 30, počet sérií 2)

Kontraindikácie hyperbarickej oxygenoterapie

Absolútne:

neliečený pneumotorax

Relatívne:

emfysem s retenciou C02

buly- vzduchove cysty na pľúcach

stav po operácii ucha alebo hrudníka

vysoká telesná teplota

tehotnosť

kŕčové ochorenia

HBO Martin, s.r.o. je zmluvný partner týchto zdravotných poisťovní:

Kontaktné informácie

mobil: +421 919 296 005
mailhbobratislava@hbobratislava.sk

Dotazník uchádzača o oxygenoterapiu | ambulancia Most pri Bratislave
https://www.hbobratislava.sk/dotaznik-uchadzaca

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved