Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Nábytok pre ZŤP

Vytvoriť bezbariérový priestor nie je jednoduchá úloha a hlavne, keď ste sa do takej situácie práve dostal alebo taký priestor potrebujete vytvoriť pre vašu blízku osobu. Práve z toho dôvodu sme vytvorili túto sekciu. 

V tejto sekcii nájdete výšku umiestnenia zrkadla pre vozíčkara, umiestnenie madiel, výšku nábytku, priestor v kuchyni a mnoho iných potrebných informácií.

Veríme, že vám bude táto sekcia na našom portáli nápomocná !

Môžete si vybrať z nižšie uvedených možností na čítanie ďalej, stačí kliknúť na niektorý z nižšie uvedených odkazov :

Požiadavky na obývané prostredie 

Požiadavky na nábytok pre ŤZP

Požiadavky na obývané prostredie zrakovo postihnutých

Požiadavky na nábytok pre seniorov

Priestor pre hendikepované osoby

Každý človek sa môže ocitnúť v kategórii telesne postihnutých, napríklad v dôsledku nemoce alebo starnutia a bude musieť prekonávať prekážky s obtiažami.

Pri vytváraní priestoru pre hendikepované osoby, je možné použiť nasledujúce rozdelenie:

1. kategória - osoby schopné samostatného pohybu:

  • s obmedzenou možnosťou pohybu (o palici, s barlami)

  • nepočujúci, prípadne čiastočne nepočujúci

  • obmedzená pohyblivosť je zpôsobená starnutím

  • tehotné ženy, malé deti, a pod.

2. kategória – osoby s vysokým stupňom invalidity

  • osoby, ktoré sú pri pohybe odkázané na vozík, či iné protetické pomôcky, ktoré im neumožňujú stúpať po schodoch.

3. kategória – ľudia zrakovo postihnutí


Podľa charakteru postihnutí je možné použiť nasledujúce triedenie:

  • Osoby s postihnutím pohybového ústrojentva

  • Osoby so zrakovým hendikepom

  • Osoby sluchovo postihnuté


Bariéry

Priestor by mal byť riešený jednoducho a prehladne tak, aby pri jeho užívaní nevznikaly neobvyklé situácie vplyvom rôznych bariér.

Garant projektu Informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku

Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký

Akademický pracovník 

Studijní programy Nábytek a Nábytkové inženýrství 

Mendelova univerzita v Brně

Telefon do zaměstnání: +420 545 134 174
Adresa pracoviště: Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)

 

Soudní znalec v oboru nábytek
Kvalita nábytku a interiéru, ceny a odhady

Telefon  +420 734 452 454 (mobil)
E-mail: petr.brunecky@gmail.com

 

PhDr.Milan Tříska

Marketing a technický provoz systému

INT,s.r.o.
Telefon  +420 603 235 437 (mobil)
E-mail: m.triska@int-cz.com
Adresa pracoviště:  Vlhká 25, 602 00 Brno
 


OBSAH SYSTÉMU BYL VYTVOŘEN Z NÍŽE UVEDENÝCH, LEKTOROVANÝCH ODBORNÝCH KNIH

BRUNECKÝ, P. Pojem nábytek 1. vyd. IRCAES  BRNO 2013, 119 s. ISBN 978-80-87502-16-7.

BRUNECKÝ, P., HÁLA, B., JIČÍNSKÝ, M., KOVAŘÍK, M. a kol.  NIS část I. NIS - Obsah a struktura systému 1. vyd. IRCAES Brno 2010, 70 s. ISBN 978-80-87502-00-6.

BRUNECKÝ, P., HÁLA, B., KOVAŘÍK, M. a kol.  NIS část II. Všeobecné požadavky na nábytek, 1. vyd.  IRCAES Brno 2010, 133 s., ISBN 978-80-254-8884-3. 

BRUNECKÝ, P., HÁLA, B., KOVAŘÍK, M., 2010 a kol.: NIS část III. Požadavky na úložný nábytek, 1. vyd. IRCAES Brno 2010, 75 s. ISBN 978-80-87502-00-6.

BRUNECKÝ, P., HÁLA, B., JANČOVÁ, V. a kol. NIS část IV. Požadavky na odpočivný sedací a lehací nábytek. 1. vyd. IRCAES Brno 2011, 125 s. ISBN 978-80-87502-05-1.

BRUNECKÝ, P., HÁLA, B., TAUBER, J. a kol. NIS část V. Požadavky na nábytek pro práci a stravování. 1. vyd. IRCAES Brno 2012, 129 s. ISBN 978-80-87502-08-2. 

BRUNECKÝ, P., KAMENÍKOVÁ, V., JAROŠOVÁ, T., HÁLA, B  a kol. NIS část VI. Nábytek pro osoby s pohybovým a zrakovým omezením. 1. vyd. IRCAES Brno 2012, 108 s. ISBN 978-80-87502-09-9.

BRUNECKÝ, P. a kol. NIS část VII. Stylový nábytek - příčiny proměn.1.vyd. IRCAES Brno 2012, 186 s. ISBN 978-80-87502-10-5.

BRUNECKÝ, P. a kol. NIS část VIII.Požadavky na nebytový nábytek.1.vyd. IRCAES Brno 2012, 180 s. ISBN 978-80-87502-11-2.
SVOBODA, J.,  BRUNECKÝ, P., HÁLA, B a kol.  NIS část IX. Materiály na bázi dřeva a ostatní materiály pro výrobu nábytku. 1. vyd. IRCAES Brno 2012, 169 s. ISBN 978-80-87502-12-9.

JANČOVÁ, V., BRUNECKÝ, P., JIČÍNSKÝ, M. a kol.  NIS část X. Materiály pro výrobu čalouněného nábytku. 1. vyd. IRCAES Brno 2012, 162 s. ISBN 978-80-87502-13-6.

BRUNECKÝ, P.,  Nábytek - manuál soudního znalce. 1. vyd. Mendelu Brno, 2015,  119 s. ISBN 978-80-7509-229-9

Publikace lektorovali: 
Prof. Ing. arch. Jindra Halabala CSc., prof. Ing. arch. Ivan Petelen CSc., doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc., doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský, Ing. Michal Skalický PhD., doc. Ing. Jaroslav Svoboda, PhD.
 
 
Řešitelský kolektiv:
 

Hlavní autoři a tvůrci:

Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
Ing. arch. Boris Hála, PhD.
Ing. Marek Jičínský
Mgr. Barbora Podloucká (Třísková)
 
Řešitelský tým:
Ing. Věra Jančová, PhD.
Ing. Jaroslav Svoboda, PhD.
Ing. Jiří Tauber, PhD.
Ing. Kateřina Dvouletá
Ing. Danica Káňová
Ing. Martin Zach
Ing. Milan Šimek PhD.
Ing. Věra Kameníková
Ing. Tereza Jarošová
  

Dále spolupracovali:
Mgr. Martin Čuta, PhD.
Ing. Zdeněk Holouš, PhD
Doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
Ing. arch. Martin Kovařík, PhD.
Ing. Martin Přibyl, PhD.
Ing. Hanuš Vavrčík PhD.
a
Asociace českých nábytkářů

http://www.n-i-s.cz/cz/kontakt/

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved