Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Brusel navrhol jednotnú európsku kartu pre zdravotne postihnutých. Uľahčuje život pri cestovaní, športe a ponúka veľa zliav

Vo všetkých krajinách Európskej únie by mali mať zdravotne postihnutí občania k dispozícii jednotný Európsky preukaz osôb so zdravotným postihnutím. Navrhla tak v stredu Európska komisia. Takýto preukaz by mal uľahčiť život hendikepovaným ľuďom najmä pri cestovaní či v doprave, ale rovnako aj pri športe alebo trávení voľného času.

V súčasnosti neexistuje medzi krajinami Európskej únie žiadny podobný systém vzájomného uznávania postavenia osoby so zdravotným postihnutím. To im často značne komplikuje cestovanie po EÚ. Nový preukaz už európska komisia otestovala v pilotnom projekte vo ôsmich krajinách – v Belgicku, na Cypre, v Estónsku, vo Fínsku, v Taliansku, na Malte, v Rumunsku a Slovinsku. Keďže bol úspešný, tak únijná exekutíva teraz navrhuje jeho rozšírenie do všetkých krajín terajšej dvadsaťsedmičky.

Vystavenie takéhoto preukazu umožní napríklad to, že keď slovenský občan ukáže kartu v ktorejkoľvek krajine EÚ, bude mať zľavu na najrôznejšie kultúrne či športové podujatia, do múzea, ale napríklad aj na metro či na vlak.

O vydávaní karty a o podmienkach budú aj naďalej rozhodovať členské štáty. Budú sa pritom riadiť vnútroštátnou definíciou zdravotného postihnutia a samé si určia postup vydávania preukazu.

„Práva osôb so zdravotným postihnutím nesmú končiť na hraniciach štátov,“ vysvetlila k novému návrhu komisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. „Chceme osobám so zdravotným postihnutím uľahčiť cestovanie a európsky preukaz zdravotne postihnutých a vylepšená parkovacia karta by mali odstrániť niektoré prekážky, ktorým čelia ,“ dodala s tým, že verí na rýchle schválenie návrhu.

„Predstavte si, že ste na vozíčku alebo máte nejakú skrytú vadu či zdravotné postihnutie, vyjdete za hranice svojho štátu a musíte často veľmi zložito preukazovať, že máte nárok, ktorý máte doma. Táto kartička, ktorá môže byť elektronická či fyzická, toto mení,“  vyjadrila sa Věra Jourová.

Komisárka pre hodnoty a transparentnosť prezentuje, že ide zhruba o 90 miliónov ľudí v celej EÚ a ekonomicky nedáva zmysel, že sa títo ľudia napríklad boja cestovať. „Keď budú mať ľahší prístup k rôznym službám, tak ich to aj podnieti k tomu, že sa budú chcieť niekam pozrieť, takže to bude dobré aj pre cestovný ruch,“ dodala.

Tento produkt navrhnutý komisiou zavádza štandardizovanú európsku kartu pre osoby so zdravotným postihnutím a popritom rozširuje existujúcu európsku parkovaciu kartu pre handicapované osoby. Invalidné parkovacie miesta sa budú teda môcť používať po celej Európskej únii.

Európsky parlament a členské krajiny v najbližšom čase návrh prerokujú. Komisia v navrhovanej predlohe predpokladá, že po jej prijatí budú mať členské štáty 18 mesiacov na začlenenie predpisov do vnútroštátneho práva.

Zdroj: Pravda.sk

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved