Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Prešovská univerzita v súčasnosti zaznamenala nárast zdravotne znevýhodnených študentov

Čo sa týka ubytovacích zariadení, bezbariérový vstup majú vytvorené všetky štyri Študentské domovy PU vrátane vstupu do jedálne.

Na Prešovskej univerzite (PU) stúpol počet študentov so špecifickými potrebami v porovnaní s minulým rokom o jednu štvrtinu. V tomto akademickom roku eviduje univerzita 52 takýchto študentov.

Najvyšší počet študentov, až 30 percent, je v kategórii študentov s poruchami učenia. Uviedla to pre TASR hovorkyňa univerzity Anna Polačková. „Druhú veľkú skupinu tvoria študenti s chronickým ochorením (20 percent). Teší nás, že postupne boli priestory budov PU upravené i pre študentov s telesným postihnutím dolných končatín, ktorí tvoria 13,5 percenta evidovaných študentov so špecifickými potrebami,“ vysvetľuje hovorkyňa Polačková.

Podľa jej slov ide o študentov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, študentov s poruchami učenia. Medzi študentami so špecifickými potrebami sú taktiež nevidiaci študenti či slabozrakí, ale aj študenti s telesným postihnutím dolných končatín, študenti s telesným postihnutím horných končatín, študenti s chronickým ochorením, študenti so zdravotným oslabením ale aj študenti s psychickým ochorením.

Zo strany univerzity je najčastejšie poskytovaná materiálna podpora v podobe zapožičania literatúry z univerzitnej knižnice na predĺžený čas, či v zhotovovaní kópií študijných textov.

„Podpora súvisiaca so štúdiom je taktiež v časovej tolerancii pri preverovaní vedomostí, pomoci pri práci s katalógmi v knižnici, rešpektovaní aktuálneho zdravotného stavu či absencií. Pri skúškach mali títo študenti napríklad upravené, respektíve prispôsobené podmienky, nie obsahové, týkajúce sa formy odpovede, dĺžky prípravy a podobne,“ hovorí Polačková.

V univerzitnej knižnici je zároveň vytvorený samostatný priestor pre študentov so špecifickými potrebami, ako napríklad špeciálny softvér pre slabozrakých. Univerzita taktiež pristúpila k úprave univerzitnej webovej stránky, ktorá je prispôsobená rôznym špecifickým potrebám, ako je zmena kontrastu farebnosti, veľkosti písma, režimu, vloženie čítacieho riadku a podobne.

„Všetky univerzitné budovy sú prispôsobené potrebám imobilných študentov. Bezbariérový prístup je zriadený pri vstupe do budovy Vysokoškolského areálu, kde sa nachádza Filozofická fakulta a Fakulta humanitných a prírodných vied, taktiež do budovy rektorátu a Pedagogickej fakulty, ale taktiež v budove Fakulty zdravotníckych odborov, Pravoslávnej bohosloveckej fakulty či Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu,“ dozvedeli sme sa od hovorkyne Polačkovej.

Čo sa týka ubytovacích zariadení, bezbariérový vstup majú vytvorené všetky štyri Študentské domovy PU vrátane vstupu do jedálne.

Zdroj: Teraz.sk

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved