Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Chýbajú parkovacie miesta a k tomu ešte množstvo iných starostí: Obyvatelia Šustekovej ulice čelia roky neriešeným problémom

V severnej časti Hájov 2 sa obyvateľom Šustekovej 9-15 po zavedení PAAS skomplikovala už aj tak komplikovaná situácia s parkovaním, keďže k ich domu neprislúchajú žiadne parkovacie miesta. Sú tu ale aj ďalšie problémy, ktoré by radi vyriešili.

Na sociálnej sieti v jednej z diskusií skonštatoval miestny obyvateľ, že po zavedení modrých boxov mohli parkovať na Mlynarovičovej pri trhovisku bez problémov, teraz ich miesta obsadili ľudia, ktorí chcú buď ušetriť za druhé auto v PAAS alebo nie sú rezidenti. „Zostáva nám zničená príjazdová cesta pri dome, kde parkujeme veľa mimo značiek. Lenže sa nevieme dopátrať, kto má túto komunikáciu v správe.“ hovorí Anna Adamcová, zástupkyňa vlastníkov na Šustekovej 9 a 11 a uvádza mesiace „naťahovačiek“ medzi mestskou časťou a mestom o to, kto ju má vlastne v správe. „Prepadáva sa, sami sme nosili štrk a látali jamy. Starší obyvatelia tam už mali úraz. Opravili sme prepadávajúci sa kanál, aj nám nejakí poslanci sľubovali pomoc a stále sa nič nedeje.“

Čo poradiť obyvateľom? „Predmetná cesta mestskej časti nie je zverená,“ informoval nás Dávid Pavlík z komunikačného oddelenia Petržalky. „Ide o cestné teleso vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava. V zmysle vyjadrenia z Magistrátu hlavného mesta SR ide o účelovú cestu, ktorá patrí k bytovému domu. Komunikácia je nezaradená a nemá majiteľa. Pozemok, t.j. parcela pod komunikáciou je vo vlastníctve Hl. m. SR, ale stavba na pozemku, t.j. cesta, už nie. Predmetnú cestu možno považovať za neschválenú/nezaradenú stavbu a MČ Petržalka nie je oprávnená jej opravu realizovať.“

Rovnaká, identická príjazdová komunikácia je i neďaleká Šustekova 1-7, ktorá je už zaradená do PAAS. No autá tam naďalej parkujú, hoci v projekte PAAS tam parkovacie miesta zaznačené nie sú. Pýtali sme sa na magistráte, či má aj táto komunikácia podobný problém ako na Šustekovej 9-15. „Predmetná plocha je momentálne v procese majetkového zisťovania, čiastkové zistenia potvrdzujú, že predmetná plocha bola v správe Mestskej správy komunikácií (predchodca súčasného oddelenia správy komunikácií magistrátu a mestských častí). Aktuálne zisťujeme, či je spevnená plocha v správe magistrátu alebo bola zaradená ku komunikácii 3. triedy Šustekova v správe MČ Petržalka,“ informoval nás hovorca magistrátu Peter Bubla. „Príjazdová cesta k bytovému domu Šustekova 25-37 je zaradená ako cesta 3. triedy Šustekova v správe MČ Petržalka.“

Rovnako sa bude PAAS rozvíjať aj do ďalších lokalít, vrátane Šustekovej 9-15. Je predpoklad, že podobne ako na Šustekovej 1-7 nebude na Šustekovej 9-15 na príjazdovej komunikácii parkovanie povolené alebo je možnosť, že ju mesto vezme do správy, opraví a označí na nej parkovacie miesta? „Cesty, spevnené plochy a parkoviská v ďalších pripravovaných zónach budú predmetom majetkového šetrenia pred zavádzaním týchto zón,“ oznámil hovorca. Riešenie teda príde až so zavedením PAAS-u.

Neriešené už roky

Druhým roky neriešeným problémom pri Šustekovej 9-15 sú pováľané betónové múriky (zarastajú už trávou) v parčíku, čo bude mať v budúcnosti vplyv aj na stav chodníka. Taktiež schody na priestranstvo sú v biednom stave. Pritom ide o pekné prostredie, s krásnou predzáhradkou. Žiadosť o revitalizáciu medzibloku so zápisom zo schôdze vlastníkov podala pani Adamcová a následne sa o predzáhradku aj stará a vysádza nové kvety. Pomáha jej zástupkyňa vlastníkov Šustekovej 13 a 15. a upratovač pán Szabo. „Ocenila by som, keby sa pridalo viac obyvateľov, aby sme si skrášlili naše prostredie a neznečisťovali okolie lavičiek odpadkami a fľašami od alkoholu,“ vyjadrila sa správkyňa.

Naviac miestnych obyvateľov trápia schody v havarijnom stave pri zastávke MHD, na ktorých chýba rampa, kočíky tade neprejdú. „A čo telesne postihnutí na vozíčku, kde je bezbariérový prístup? Roky nám to sľubujú. Vidno už vychodené a vyjazdené cestičky vedľa nich.“

Aj v tomto prípade sa mesto a mestská časť dlho naťahovali, komu vlastne patria. Hovorilo sa, že tadiaľ má viesť cyklotrasa a s jej realizáciou sa opravia aj schody. Aký je aktuálny stav?

„Pozemky sú vo vlastníctve mesta, zverené do našej správy. Revitalizácia priestoru parčíka medzi bytovými domami zo strany mestskej časti nateraz nie je plánovaná. Rovnako tak nie je rozpracovaná žiadna príprava projektu na budovanie cyklotrasy v tomto úseku. Uvedomujeme si, že revitalizácia parčíka, vrátane opráv betónových múrikov, schodov pri zastávke, chodníka a všetkých asfaltových plôch bude vyžadovať nemalú finančnú čiastku, ktorá nateraz v rozpočte nie je k dispozícii,“ odpovedal Dávid Pavlík.

Zdroj: BratislavskeNoviny.sk

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved