Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Ako na bariéry vo volebných miestnostiach

Voliči sa často už pri vstupe do volebných miestností stretávajú s bariérami.

V niektorých budovách nie sú volebné miestnosti prispôsobené takým ľuďom, ktorí majú problém s pohybom. Na to, ako môžu voliči v takom prípade odovzdať hlas, odpovie ďalšia téma Volebnej abecedy – Bariéry vo volebných miestnostiach.

Často sa voliči stretávajú s bariérami už pri vstupe do volebných miestností. Stáva sa, že v mnohých prípadoch musia zdolať aj niekoľko desiatok schodov.

V prípade, ak nie je v budove výťah, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím odporúča zabezpečiť schody nájazdovou rampou.

Taktiež môžu mať ľudia na invalidnom vozíku problém i s prechodom cez úzke dvere a s pohybovaním sa v malých miestnostiach. V prípade ak budovy, v ktorých sú volebné miestnosti, nebudú napriek odporúčaniam spĺňať kritériá bezbariérovosti, voliči môžu požiadať volebnú komisiu o prenosnú schránku.

„Na takéto účely navrhuje komisárka pre osoby so ZŤP samosprávam to, aby zabezpečili dobrovoľníkov, napríklad z radov študentov, ktorí by mohli byť asistentmi alebo komunikátormi medzi okrskovou komisiou a ľuďmi so ZŤP. Aby v prípade, keď takýto človek príde, mohol požiadať dobrovoľníkov o pomoc,“ vyjadrila sa hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Elena Koritšánska.

V prípade ak ľudia so zdravotným postihnutím nemôžu prísť do volebnej miestnosti, volebná komisia príde za nimi domov s prenosnou schránkou. O túto môžu voliči komisiu požiadať aj v deň volieb.

Zdroj: Spravy.rtvs.sk

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved