Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Novela zákona 447/2008 o kompenzáciách je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Vláda chce zvýšiť výšku príspevku na opatrovanie zdravotne postihnutých.

Ako to uviedol štátny tajomník Ondruš, vláda chce zefektívniť nástroje integrácie osôb s ŤZP pre dosiahnutie optimalizácie a adresnosti peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia vrátane prehodnotenia posudkových činností tak, aby boli viac zacielené na konkrétnu osobu pre jej maximálnu integráciu.

Návrh pri jednotlivých príspevkoch znie nasledovne :

Zvýšenie opatrovateľského príspevku I. :

• dnes – 247,61 €

• od 1.7.2018 zvýšenie o 120 €,

• od 1.7.2019 zvýšenie o ďalších cca 35 €,

• od 1.7.2020 zvýšenie o ďalších cca 35 € – suma aktuálnej čistej minimálnej mzdy (cca 440 €),

Zvýšenie opatrovateľského príspevku II. :

• dnes – 90 €,

• od 1.7.2018 – zvýšenie o 92,19 €,

• od 1.7.2019 – zvýšenie o ďalších cca 17 €,

• od 1.7. 2020 – zvýšenie o ďalších cca 17 €,

Navrhujú aj ďalšie zvýhodnenia pri opatrovaní :

• zruší sa krátenie/zníženie príspevku na opatrovanie pri hospitalizácii opatrovaného/ej presahujúcej 30 dní, ak je nutné sprevádzanie,

• vyplatenie príspevku aj za mesiac, v ktorom opatrovaný/á zomrel/a a za nasledujúci mesiac

Nárast výdavkov pre štát :

• 2018: + 34 617 998 €

• 2019: + 92 657 283 €

• 2020: + 116 806 222 €

• 2021: + 139 398 985 €

Osobná asistencia I. :

• kompenzácia odkázanosti na pomoc inej osoby – rovnaký charakter opatrovania a osobnej asistencie

• výška príspevku na osobnú asistenciu vo výške hodinovej minimálnej mzdy,

• dnes – 2,78 €/hodina osobnej asistencie

• od 1. 7. 2018 – 2,82 €,

• od 1. 7. 2019: 2,99 €,

• od 1. 7. 2020: 3,17 €,

Osobná asistencia II. :

• rozšírenie osobnej asistencie aj pre deti s ŤZP v detských domovoch („zariadeniach SPOaSK“),

• nová činnosť osobnej asistencie – pomoc ťažko zdravotne postihnutému rodičovi pri starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku,

• vykazovanie odpracovaných hodín osobnej asistencie

Zrušenie vrátenia jednorázových príspevkov po úmrtí fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a to  :

– príspevok na kúpu auta – 8 298,48 €  a príspevok na úpravu bytu.

Parkovacie preukazy nielen pre odkázaných na individuálnu prepravu :

• parkovacie preukazy aj pre ľudí so zníženou imunitou, napr. pri onkologickej liečbe,

• pomoc pre zhruba 15 000 ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím

Viac individuálnej prepravy:

• dnes: nárok na príspevok na prevádzku auta len pri odkázanosti na individuálnu prepravu

• novela: nárok na príspevok na prevádzku auta aj bez odkázanosti na individuálnu prepravu počas onkologickej liečby, dialyzačného alebo transplantačného programu,

Zníženie administratívnej záťaže :

• automatické vydávanie parkovacích preukazov pri odkázanosti na individuálnu prepravu,

• pri ďalšom konaní len nález od odborného lekára, nie komplexný nález,

• zrušenie opätovného predloženia vyhlásenia o majetku v priebehu jedného štvrťroka

Zdroj : https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-media/prezentacia-kompenzacie.pdf

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved