Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Ministerstvo chce navýšiť príspevky na kompenzáciu. Pozrite sa o koľko a od kedy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v týchto dňoch začalo pracovať na zmene zákona 447/2008 Z.z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ( MPSV ) nadviazala na prísľub minulej vlády a na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 a začala prípravy na legislatívnu zmenu po ktorej dôjde k úpravám výšky príspevkov pre osoby s ŤZP.

Zmeny by mali byť v platnosti k 1. januáru 2017.
Za hlavný cieľ si ministerstvo vytýčilo zvýšiť príjmy pre poberateľov príspevku na opatrovanie, ktorí sa starajú o člena rodiny s ŤZP.
Ministerstvo si uvedomuje, že táto fyzicky aj psychicky náročná služba znemožňuje danému človeku stabilizovať si príjem a kariérne rásť. Práve z tohto dôvodu MPSV pristupuje ku zvyšovaniu príspevkov, ktoré sa dotknú takmer 33.000 opatrovateľov na Slovensku.

Pozrime sa na návrh zmien z dieľne MPSV podrobnejšie.

1. Zvýšenie výšky príspevku na opatrovanie 

Bude záležať od počtu opatrovaných a rozsahu opatrovania. Príspevok by mal vzrásť zo súčasných 220,52 € na 247,65 € čo predstavuje reálne zvýšenie o 27,10 € mesačne.

2. Zvýšenie ochrany príjmu opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP

Ak túto osobu opatruje opatrovateľ v produktívnom veku, zmení sa príspevok zo súčastných 1,4 násobku životného minima na 1,7 násobok ( na 336,753 € ). V reálnych číslach to znamená nárast o 59,43 €.

3. Predĺženie obdobia platenia poistného

Týka sa to dôchodkového poistenia štátom za opatrovateľov. Momentálnu hranicu 12 rokov pre účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie pre opatrovateľov plánuje vláda zrušiť a navrhuje započítať obdobie starostlivosti o ŤZP v závislosti od reálneho obdobia, v ktorom ju potrebuje.

4. Ostatné návrhy

Ostatné navrhované zmeny sa týkajú úpravy okruhu účastníkov právnych vzťahov v kontexte práva EÚ, posudzovania a zisťovania príjmu a majetku, ochrany osobných údajov a vodenia psov so špeciálnym výcvikom.

Ministerstvo ďalej uviedlo, že táto sféra patrí medzi priority ich rezortu, čo deklaruje aj ďalšími legislatívnymi úpravami, ktoré by sa na rokovací stôl mohli dostať v roku 2018.

Verejnosť sa môže do prípravy novely zákona zapojiť tiež a to prostredníctvom svojich námetov a podnetov. Tie sa budú prehodnocovať v tzv. vonkajšom pripomienkovacom konaní, ktoré je predbežne naplánované na august 2016.

Čo by ste v tejto oblasti privítali? Aké zmeny si viete predstaviť a boli by užitočné? Podeľte sa s nami v komentároch

Zdroj: MPSV, obrázok cas.sk

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved