Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Cestujete do zahraničia? Tieto rady pre ŤZP by sa vám mohli na cestách hodiť

Pomaly sa blíži čas dovoleniek a výletov a cesty mnohých z vás dovedú aj do zahraničia. Aké sú pravidlá a práva osôb s preukazom ŤZP?
V prvom rade by sme vám priblížili špecifiká parkovacieho preukazu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Podľa nariadenia Európskej únie je tento preukaz platný vo všetkých členských krajinách únie. Každá krajina má ale svoje špecifiká a preto vám prinášame prehľad, ktorý sa vám na cestách môže zísť.

BELGICKO

Všeobecné pravidlá
Vyhradené parkovacie miesta sú na cestách a parkoviskách označené klasicky – symbolom invalidného vozíka.

Parkovanie
Na väčšine územia môžete parkovať bezplatne, aj počas dlhšej doby. Odporúčame sa vyslovene vyhnúť parkovaniu na miestach, kde je to zakázané značením.

Parkovanie na parkoviskách
Niektoré parkoviská umožňujú parkovanie vozidlám označeným parkovacou kartou, ale len na miestach vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím. Tento systém sa ale môže meniť v závislosti od parkoviska, preto je dobré sa popýtať vrátnika alebo miestnych

BULHARSKO

Všeobecné pravidlá
Vyhradené parkovacie miesta sú označené symbolom invalidného vozíka

Parkovanie na cestách
Pri parkovaní mimo obce musia autá parkovať mimo prejazdnej časti vozovky. V určitých zónach môže majiteľ alebo prevádzkovateľ vyčleniť parkovacie miesta na krátkodobé parkovanie ( od 30 minút až do 3 hodín )

Parkovanie na parkoviskách
Parkovacie plochy sú zväčša označené s podmienkami parkovania. Miestne zastupiteľstvo obce ale môže určiť parkovací poplatok.

ČESKÁ REPUBLIKA

Všeobecné pravidlá
Na parkoviskách pre ŤZP osoby s platným preukazom a s osobitým označením O1 môžu parkovať len vozidlá s označením O1.

Parkovanie na cestách
Ak je to nevyhnutne potrebné, tak vozidlá s označením O1 môžu „ignorovať“ značku Parkovanie zakázané. Má to však podmienku, že nesmie byť pritom obmedzená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Rovnako tak v naozaj urgentných prípadoch ignorovať aj nasledujúce značky:

Zákaz vjazdu
Prejazd zakázaný
Len pre zásobovanie
Vjazd povolený len pre
Vjazd povolený len pre rezidentov

Rovnako tak môžu vstúpiť autom aj do Pešej zóny, musí to mať skutočne nevyhnutnú príčinu.

Parkovanie na parkoviskách
Odporúčame priamo na mieste zistiť, či najmä súkromné parkoviská uplatňujú osobitný režim pre zdravotne postihnuté osoby.

NEMECKO

Všeobecné pravidlá
Značenie je rovnaké ako u predchádzajúcich krajín. Odporúčame ale, aby ste sa vyhli parkovaniu na miestach označených menom alebo ŠPZ.

Parkovanie na cestách
Na parkovacích miestach na cestách alebo zónach, kde je parkovanie inak zakázané, môžete parkovať najviac tri hodiny. Na parkovacích miestach, ktoré sú platené ( automat na parkovacie lístky alebo hodiny ) môžete parkovať bezplatne. To isté platí aj v zónach s obmedzenou prevádzkou alebo mimo vyhradených parkovacích miest, ak samozrejme neobmedzíte plynulosť premávky.
Ak chcete parkovať v peších zónach, dôkladne si preštudujte miestne predpisy. Pokiaľ tam nie je vyslovene dovolené vojsť a parkovať, radšej sa poobzerajte po inom mieste na parkovanie.
Všetky tieto podmienky sú platné len v prípade, že na blízku nie je iná možnosť parkovania a toto parkovanie platí po dobu 24 hodín.

Parkovanie na parkoviskách
To je veľmi individuálne. Je preto dobré sa oboznámiť s podmienkami ešte pred cestou alebo priamo na mieste u strážnika.

TALIANSKO

Všeobecné pravidlá
Značenie je podobné ako v iných krajinách. Navyše je označenie aj vodorovné a to žltou farbou.

Parkovanie na cestách
Ak máte preukaz ŤZP s parkovacím preukazom, tak na miestach, ktoré sú spoplatnené, musíte platiť aj vy. Ak nie je miesto spoplatnené, ale časovo obmedzené, tak vy ako držiteľ parkovacieho preukazu môžete parkovať neobmedzene. Podobne ako v Nemecku, aj tu vchádzajte do pešej zóny alebo na miesta s obmedzenou premávkou len ak to vyslovene dovoľujú miestne predpisy.

Parkovanie na parkoviskách
Na verejných parkoviskách je vždy na každých 50 miest vytvorené jedno pre osoby s ŤZP a parkovacou kartou. Vozidlá označené kartou môžu na týchto miestach parkovať bezplatne.

MAĎARSKO

Všeobecné pravidlá
Značenie je rovnaké ako v ostatných krajinách Európskej únie.

Parkovanie na cestách
Na spoplatnených miestach môžete parkovať bezplatne a tam, kde je časovo obmedzené ale bezplatné parkovanie môžete parkovať bez časového obmedzenia

Parkovanie na parkoviskách
Niektoré parkoviská umožňujú bezplatné parkovanie pre držiteľov parkovacieho preukazu. Nie je to ale plošne rovnaké, preto je potrebné sa opýtať na konkrétnom mieste.

RAKÚSKO

Všeobecné pravidlá
Označenie je rovnaké ako v ostatných krajinách

Parkovanie na cestách
Na cestách, kde je zákaz zastavenia a státia, neparkujte. Na miestach, kde je spoplatnené parkovanie alebo je časovo obmedzené, môžete takmer celoplošne parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia. Vjazd a parkovanie v peších zónach je možné ale len v čase zásobovania.

POĽSKO

Všeobecné pravidlá
Označenie je rovnaké ako u ostatných krajín ale vodiči s parkovacím preukazom nemusia pod podmienkou veľkej opatrnosti dodržiavať nasledujúce značky:
Zákaz jazdy v oboch smeroch
Zákaz vjazdu motorových vozidiel
Zákaz vjazdu autobusov
Zákaz státia ( aj v nepárne či párne dni )
Zóna obmedzeného parkovania
Tieto pravidlá platia aj pre šoféra, ktorý preváža osobu so zníženou mobilitou a pre vodičov vozidiel označených parkovacou kartou vydanou mimo územia Poľska.

Parkovanie na cestách
Kde je zakázané parkovanie, tam neparkujte. Je to zakázané a hrozia za to pokuty. Na miestach, ktoré sú spoplatnené môžete parkovať zadarmo a to bez časového obmedzenia. Na cestách so zákazom státia v párne a nepárne dni môžete parkovať na ľubovoľnej strane cesty pod podmienkou, že nebudete prekážať premávke. Vjazdu a parkovaniu v peších zónach sa radšej vyhnite – každá obec si to nastavuje v rámci miestnych predpisov.

Parkovanie na parkovisku
Na rozdiel od väčšiny krajín Poľsko vozidlám označeným parkovacím preukazom neposkytujú žiadne úľavy z parkovného.

Zdroj: Topspeed.sk

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved