Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Pri úveroch na bývanie pre ťažko zdravotne postihnutých banky nepripúšťajú žiadne zásadné úľavy

Keď sa úrokové sadzby hypoték pohybujú smerom k piatim percentám, majú problémy aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré chcú alebo potrebujú riešiť a financovať svoje vlastné bývanie. Preto sme urobili krátky prieskum, aké možnosti na financovanie bývania majú títo ľudia, aké podmienky musia splniť pri žiadosti o úver a či sú pre nich k dispozícii aj iné ako bankové riešenia.

Sadzby v bankách prudko narástli

Sme svedkami toho, ako sa v posledných mesiacoch zdražujú hypotéky a to asi najrýchlejšie v histórii. Priemerná úroková sadzba úverov na bývanie sa už blíži k štyrom percentám a priemerná mesačná splátka za niekoľko mesiacov stúpla aj o niekoľko stoviek eur.

 „Nepriaznivý vývoj inflácie a eskalácia vojnového konfliktu na Ukrajine spôsobili zdražovanie finančných zdrojov na medzibankovom trhu, ktorý sa preniesol do zvyšovania úrokov v komerčných bankách. Aj v tomto roku sa očakáva ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb, čo spôsobí, že na drahšiu hypotéku sa kvalifikuje menej ľudí,“ vysvetľuje situáciu PR manažér VÚB banky Dominik Miša.

Súčasťou príjmu býva i invalidný dôchodok

Úver na bývanie môžu v bankách žiadať po splnení individuálnych podmienok aj ťažko zdravotne znevýhodnené osoby. Porovnateľne je to aj v prípade žiadosti o spotrebný úver či lízing.

„Vo všeobecnosti môže úver na bývanie získať ŤZP klient vo veku minimálne 30 rokov, no závisí to od podmienok jednotlivých bánk. Invalidný dôchodok ako príjem uznávajú všetky banky, niektoré ho však akceptujú iba ako doplnkový príjem, čo znamená, že nesmie to byť jediný príjem žiadateľa. Ako samostatný príjem ho akceptuje na Slovensku šesť bánk, pričom UniCredit Bank ho takto akceptuje, iba ak ide o pokles schopnosti pracovať na viac ako 70 % a s príjmom maximálne do výšky 300 eur,“ objasňuje generálny riaditeľ spoločnosti Global Profit Peter Herberger.

Súčasne dodáva, že 365.bank akceptuje tento príjem, iba ak má žiadateľ viac ako 30 rokov, pričom minimálna výška jeho invalidného dôchodku musí byť aspoň 133 eur.

Vo všeobecnosti banky neuvádzajú špeciálne podmienky pre klientov ŤZP, pričom na úver na bývanie majú nárok po splnení všeobecných štandardných úverových podmienok. Mnohí tu však môžu naraziť na príjmové limity, keďže noví klienti nielenže musia platiť viac, ale mnohí z nich ani nedosiahnu na požadovanú sumu úveru. Rovnako aj pre klientov s ŤZP platia podľa bánk štandardné úrokové sadzby, tak ako i pre ostatných klientov.

Pre ŤZP banky neposkytujú žiadne úľavy

Vo všeobecnosti, napríklad VÚB banka, posudzuje príjem za posledných šesť mesiacov až rok zamestnania a dĺžku pracovného pomeru alebo obdobie podnikateľskej činnosti. Ak klient ako zamestnanec má pracovnú zmluvu na lehotu neurčitú je najideálnejšie. Ako samostatný príjem banka akceptuje aj invalidný dôchodok.

Výsluhový alebo sirotský dôchodok, ďalej výživné na základe rozhodnutia súdu, príjem zo živnosti či ďalšieho pracovného pomeru, z prenájmu nehnuteľnosti, ak je uvedený v daňovom priznaní, alebo zasielaný na účet minimálne 6 mesiacov, či opatrovateľské príspevky vyplácané na vyživované dieťa patria medzi ďalšie akceptovateľné časti príjmu. Ako príjem banka neakceptuje nemocenské dávky ani príjmy z kapitálového majetku.

„Keďže výšku hypotéky ovplyvňuje viacero faktorov, maximálna výška hypotéky môže byť u každého klienta iná a presná suma sa nedá vopred stanoviť. Dôležitá nie je len výška a typ príjmu, ale aj hodnota zakladanej nehnuteľnosti, lokalita, kde sa nachádza, a bonita klienta,“ informuje D. Miša.

Na základe všetkých dlhov žiadateľa podľa Centrálneho registra dlžníkov SR, pravidelnosti splácania či omeškania splátok, alebo dokonca aj zamietnutých žiadostí o hypotéku v iných bankách, posudzuje banka bonitu klienta.

„Klienti sa musia v prvom rade kvalifikovať na poskytnutie úveru. Ak preukážu banke schopnosť splácať úver a splnia všetky legislatívne požiadavky,úver im poskytneme. Môžu si zvoliť účelový úver na bývanie či bezúčelový úver na čokoľvek zabezpečený nehnuteľnosťou, prípadne refinancovať svoj existujúci úver,“ vysvetľuje hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová.

Kľúčovú úlohu hrajú príjmy

Napríklad v Tatra banke má nárok na úver každý, kto má mesačný príjem minimálne vo výške 500 eur. Ak klient túto podmienku nespĺňa, v tom prípade do úveru môže vstúpiť spoludlžník, ktorý mu príjmovo pomôže. Spoludlžníkom môže byť ktokoľvek, či už niekto z rodiny, okolia alebo známi, ktorí majú dostatočnú bonitu. K hlavnému dlžníkovi môžu byť pridaní ešte ďalší traja spoludlžníci, no je dôležité, aby hlavným dlžníkom bol ten, kto nehnuteľnosť nadobúda, respektíve ju bude vlastniť, alebo ju vlastní.

„Štandardne môže požiadať o úver aj klient preukazujúci príjem z invalidného dôchodku. Dôležitá je jeho dostatočná výška na požadovanú výšku úveru. To znamená, že po odrátaní životných nákladov a rezervy musí mať financie na splátku žiadanej výšky úveru,“ informuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Pre všetkých sú už podmienky prísnejšie

Všeobecné podmienky na schválenie hypotéky sa za posledné dva roky rapídne sprísnili. A to najmä z pohľadu výšky hypotéky a výšky rezervy klienta, ktorý o hypotéku žiada. „Pri úvere na bývanie platí, že objem hypotéky by v pomere k cene nehnuteľnosti nemal prekročiť 90 % hodnoty nehnuteľnosti, v prípade pozemku 80 % jeho hodnoty,“ upozorňuje PR manažér.  

Nasledujúcou dôležitou podmienkou, ktorá sa týka žiadateľov bez rozdielu, teda aj osôb so zdravotným znevýhodnením, je maximálna výška poskytnutej hypotéky v závislosti od ročného príjmu. Musí ísť maximálne o 8-násobok príjmu klienta. Rovnako aj výška splátok všetkých úverov nesmie presiahnuť 60 % čistého príjmu. To znamená, že výška povinnej rezervy je v súčasnosti 40 %.

PR manažér VÚB banky pripomína, že pri procese vybavovania hypotéky sú kľúčové aj vekové kritériá. Klienti si môžu podávať žiadosť po dovŕšení 18 rokov a hypotéka sa môže „natiahnuť“ maximálne do veku 68 až 72 rokov (v závislosti od veku dlžníka v čase podania žiadosti).

Inou možnosťou môže byť zvýhodnená finančná podpora

Preto ŤZP osoby môžu mať v súčasnosti vážne problémy so zabezpečením si vlastného bývania, ak nemajú možnosť zapojiť do príjmových kritérií viacerých spoludlžníkov, a splniť tak podmienky na požadovanú výšku hypotéky. O finančnú podporu na bývanie s úrokovou sadzbou 1 % ročne však môžu požiadať cez Štátny fond rozvoja bývania, vďaka ktorej možno nájdu riešenie na dofinancovanie svojho vlastného bývania.

Zdroj: Finreport.sk

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved