Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Pre štátne či správne orgány a pre ŤZP by sa mohli lehoty znovu dodržiavať

Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula v čase krízovej situácie do účinnosti nariadenia vlády, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad ODPUSTÍ. Jedná sa o zmeškané úkony, ak boli urobené do 30. apríla.

Opäť by sa mohli plniť v bežných termínoch zákonné lehoty pre orgány štátnej správy, respektíve pre správny orgán a pre fyzické osoby – poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu. Návrhom sa mení nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Vyplynulo to z novely nariadenia, ktorú v utorok schválila vláda.

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) či zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti túto problematiku upravuje, uvádza predkladacia správa.

Aktuálne už nie sú v platnosti obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré by zabraňovali dotknutým stranám, aby vykonávali úkony a plnili si povinnosti v bežných zákonných lehotách.

Týka sa to lehôt pre správny orgán, napríklad na vypracovanie lekárskeho alebo komplexného posudku, na vyhotovenie rozhodnutia. Pre uvedené fyzické osoby sa návrh týka termínov napríklad na vyúčtovanie poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu či na zakúpenie alebo vykonanie úpravy predmetu kompenzácie, ako napríklad pomôcka, osobné motorové vozidlo či zdvíhacie zariadenie.

Účinnosť nariadenia sa navrhuje od začiatku mája, ktoré sa predložilo bez prerokovania s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní. „Dôvodom je naliehavosť v termíne súvisiaca s mimoriadnymi okolnosťami v dôsledku krízovej situácie,“ vysvetlil predkladateľ, dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).

Nová lehota pre uplatnenie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu určenú uvedeným fyzickým osobám je do konca apríla – ako vyplýva z materiálov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad odpustí zmeškanie lehoty, ktorá uplynula v čase krízovej situácie do účinnosti nariadenia vlády v prípade, ak bol zmeškaný úkon urobený do 30. apríla.

Zdroj: Teraz.sk

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved