Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Podporte nás 2% z dane

Vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve nášmu občianskemu združeniu sa každoročne zozbiera  čiastka, vďaka ktorej dokážeme realizovať náročné projekty s kvalitou, akú si zaslúžia.

Ak ste fyzická osoba - živnostník

Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XIII. oddiel). Uveďte meno o.z. : Svet mobility. Právna forma: občianske združenie. IČO: 424 160 60 . Sídlo: Čakany č.126, 930 40 .  Žiadne iné tlačivo podávať netreba.

Ak ste zamestnanec

Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ (tlačivo 1). Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” (tlačivo 2). Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba

V časti IV. daňového priznania vyplňte horeuvedené údaje o našom občianskom združení. Darovať môžete v každom prípade aspoň 1,5% z dane. 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (aj inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.

 

Názov : Svet mobility

Právna forma : Občianske združenie

Sídlo : Čakany č. 126 , 930 40

Bankové spojenie :  4021142807/ 7500

IBAN: SK 70 7500 0000 0040 2114 2807

Tlačivo na preukázanie 2% z daní pre Svet mobility si možete stiahnuť tu:

2% vyhlásenie.pdf

Ďakujeme! - za dar i za námahu s formalitami. Veľa malých súm tvorí veľkú sumu, ktorá umožňuje našu prácu.

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved