Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Naši partneri

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás na bezplatnej linke 0800 500 899

Generálny partner

Spoločnosť VELCON spol. s r.o. pôsobí na trhu v SR už od roku 2002. Jej poslaním je poskytovať komplexné služby ľuďom trpiacim telesným hendikepom pri odstraňovaní bariér v bytoch, rodinných domoch a verejných priestoroch. Naším cieľom je nielen distribúcia a montáž zdvíhacích zariadení na prekonávanie architektonických bariér pre imobilné osoby, ale aj informovanie ľudí v oblasti legislatívy, možností riešenia a sociálnej pomoci. Usilujeme sa pomáhať každému, kto je na našu pomoc odkázaný tak, aby jeho spokojnosť a sloboda bola našim zadosťučinením. Poznávanie problémov iných ľudí nám dáva možnosti pomoci ďalším.

Partneri

Orthotics Competence Center

…definuje náš cieľ poskytovať našim klientom komplexnú odbornú a plnohodnotnú službu na základe našich dlhoročných osobných a praktických skúseností v oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Naše centrum sa zaoberá výrobou zdravotnej a ortopedickej obuvi, výrobou ortotických a protetických riešení a taktiež distribúciou zdravotníckych pomôcok.

V spolupráci s odbornými medicínskymi pracovníkmi sa snažíme zabezpečiť klientom kvalitné a funkčné ortopedické zdravotnícke pomôcky, ktoré pomáhajú zlepšiť prípadne stabilizovať ich zdravotný problém a taktiež skvalitniť život klientom so zdravotným postihnutím.

UNIZDRAV

Spoločnosť UNIZDRAV pôsobí na trhu už 9 rokov a za ten čas si našla mnoho verných a spokojných zákazníkov. Momentálne máme 2 pobočky na východnom Slovensku v Prešove a v Poprade. Keď sme videli to množstvo spokojných zákazníkov, rozhodli sme sa rozšíriť svoju pôsobnosť a založili sme internetový obchod www.unizdrav.sk . Za krátky čas sa stal najväčším internetovým obchodom zdravotníckych pomôcok. Náš e-shop ponúka monžstvo základných, ale aj špeciálnych zdravotníckych pomôcok, produkty pre športovcov, mamičky, bežnú domácnosť... Sme si vedomí toho, že väčšina našich zákazníkov má zdravotný probém, čo v mnohých prípadoch nie je jednoduché. Preto najväčší dôraz kladieme na prístup k zákazníkovi. Snažíme sa, aby od nás odchádzal s pocitom, že aj v ťažkej chvíli mu niekto poradí a pomôže. Našim cieľom nie je len predávať, ale aj pomáhať. To nás motivuje k tomu, aby sme sa každým dňom zdokonaľovali a zákazníkovi odovzdali maximum.

Profesia – najväčší pracovný portál na Slovensku

Prinášame odpovede na všetky otázky o práci
Na internetovom trhu práce pôsobíme už od roku 1997. Za tento čas sme sa stali lídrom v oblasti online recruitmentu a spoľahlivým partnerom nielen pre firmy, ktoré hľadajú zamestnancov, ale aj pre ľudí, ktorí si hľadajú prácu.
Okrem Slovenska pôsobíme aj na maďarskom a českom trhu ako portál Workania.hu a Profesia.cz.
V novembri 2012 sme sa stali súčasťou fínskej mediálnej skupiny Alma Media.

Domelia

Hľadáte pomoc do života s hendikepom?
Život s hendikepom je s pomocou opatrovateľa či asistenta oveľa jednoduchší. Ako však nájsť spoľahlivého a overeného človeka, ideálne vo Vašom meste, či obci? Svet mobility Vám chce uľahčiť jeho hľadanie, preto sme nadviazali spoluprácu s portálom Domelia.sk. Domelia.sk je web združujúci ľudí, ktorí poskytujú rôzne druhy služieb jednotlivcom a rodinám – a  to aj v oblasti opatery a asistencie osobám s ŤZP. 

Vďaka portálu Domelia.sk tak na stránke Svet mobility nájdete overené profily ľudí, ktorí si chcú privyrobiť poskytovaním opatrovateľských, či asistenčných služieb. Hľadajte a vyberajte si zo vždy aktualizovaného zoznamu zverejnených profilov.

Servis INVO

Firma Servis INVO vznikla na Slovensku v roku 1991 so zámerom pomáhať hendikepovaným ľuďom. Naša firma distribuuje zdravotnícke pomôcky pre deti a dospelých - mechanické, elektrické vozíky, kočíky, elektrické postele, elektrické zdviháky, toaletný program, chodítka ...

Sídlo firmy je v Banskej Bystrici, pobočky máme v Prešove a na Kováčovej. Zdravotnícke pomôcky distribuujeme na celom území Slovenska. Spolupracujeme s renomovanými a dlhoročnými výrobcami zdravotníckych pomôcok z Nemecka, Švédska, Rakúska a Českej republiky. Naša firma poskytuje okrem distribúcie zdravotníckych pomôcok aj poradenstvo a servis zdravotníckych pomôcok.

Marína

Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. je odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pre pohybovo postihnutých pacientov (rehabilitačnú, balneologickú, fyziatrickú, zdravotno-výchovnú, klimatickú, dietologickú, logopedickú, psychologickú a podľa potreby aj ďalšie formy liečebnej starostlivosti). Pôvodným zameraním bola starostlivosť o deti, najmä s detskou mozgovou obrnou, skoliózami, poúrazovými a pooperačnými stavmi; od roku 2004 pribudla špecializácia aj na liečbu dospelých pacientov s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami. Neoddeliteľnou súčasťou Maríny je škola (základná, špeciálna, materská, záujmové krúžky). Prevádzka ústavu je celoročná, celý komplex je bezbariérový, všetky zariadenia sú dostupné vnútornými chodbami a výťahmi („suchou nohou“).  Odborná úroveň zariadenia je inštitucionalizovaná zriadením výučbového centra priamo v komplexe Maríny pre študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity a Strednej zdravotnej školy.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Tradícia, efektivita, dostupnosť

Približne 64 % obyvateľov Slovenska je poistených vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. Ich priazeň sme si získali svojou profesionalitou a zodpovedným prístupom.
Sme zdravotnou poisťovňou s najdlhšou tradíciou, s najväčšími skúsenosťami so zdravotným poistením a s kvalitným odborným zázemím. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti máme k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov, ktoré v plnej miere využívame v prospech našich poistencov.
Máme širokú sieť pobočiek a expozitúr na celom Slovensku.
Od roku 1998 sme členom Medzinárodnej asociácie zdravotných a vzájomných poisťovní – Association Internationale de la Mutualite (AIM) so sídlom v Bruseli.

Čo všetko uhrádzame poistencom

Zdravotnú starostlivosť pre poistencov zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Máme širokú sieť zmluvných partnerov (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti).
V zmysle Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia č. 577/2004, Z. z. našim poistencom hradíme všetky druhy zdravotnej starostlivosti – ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu i špecializovanú ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie, preventívne prehliadky a lekársku službu prvej pomoci, dopravnú zdravotnú a leteckú záchrannú službu, kúpeľnú liečbu pre deti a dospelých a tiež liečbu v zahraničí. VšZP v zmysle zákona uhrádza svojim poistencom aj lieky, očkovacie látky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Finančne náročná liečba

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. uhrádza svojim poistencom aj liečbu mimoriadne nákladných ochorení, akými sú napríklad transplantácie kostnej drene, obličiek, rohoviek, operácie srdca, zákroky prevádzané pomocou gama noža, liečbu rádiojódom, náročné diagnostické vyšetrenie onkologických pacientov a pod.

Podporujeme zdravý životný štýl

Vieme, že zdravý životný štýl je kľúčom k tomu, aby ste sa mohli naplno tešiť z pevného zdravia a dobrej kondície. Záleží nám na tom ako žijete. Preto vám ponúkame zľavy a výhody, ktoré vám otvárajú svet aktívneho oddychu. Naša ponuka, ktorú neustále rozširujeme, je naozaj bohatá. VšZP zabezpečuje svojim poistencom zľavy pri pobytoch v kúpeľoch, na horách či športoviskách. Na uplatnenie týchto zliav stačí predložiť preukaz poistenca.

Komora fyzioterapeutov

Fyzioterapia je odbor zdravotníckej činnosti, zameraný na diagnostiku a terapiu funkčných porúch pohybového systému.

Asociácia logopédov

"Slovenská asociácia logopédov je občianske združenie, ktoré od roku 1992 združuje slovenských klinických a školských logopédov. Jeho cieľom je poskytovať logopédom kvalitné kontinuálne vzdelávanie v podobe kurzov a konferencií zaoberajúcich sa všetkými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti a tiež vydávanie odborných publikácií. SAL je členom európskej asociácie logopédov CPLOL."

ADELI Medical Center

Renomované medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré pôsobí v Piešťanoch od roku 2004. Postupne sa vypracovalo na špičkové pracovisko, kde sa liečia pacienti z celého sveta s pohybovými problémami neurologického pôvodu, predovšetkým

•    detská mozgová obrna
•    stavy po mozgových príhodách
•    úrazy hlavy a mozgu

Viac ako 10-ročné skúsenosti centra ukázali, že s rehabilitáciou je treba začať čo najskôr, aby sa predišlo vážnemu postihnutiu, alebo, aby sa jeho príznaky čo najviac zmiernili. Rehabilitačné programy pokrývajú celé vekové spektrum od najmenších detí po seniorov:

 • rehabilitácia detí od 6 mesiacov - ADELI BabyMed

 • rehabilitácia detí a dospelých

 • terapeutické programy pre seniorov

Výnimočnosť ADELI Medical Centra spočíva v intenzite a individuálnosti neurorehabilitácie. Pacienta v jeho liečebnom programe sprevádza:
•    5-6 špecialistov
•    6 dní v týždni
•    5-6 hodín denne

Multidisciplinárny tím lekárov a skúsených fyzioterapeutov je doplnený klinickými logopédmi, psychológom a ďalším špecializovaným zdravotníckym personálom.

Jedinečnosť terapie spočíva v špecializovaných liečebných procesoch, ktoré vychádzajú z rozsiahlych a dlhodobých štúdií v rámci kozmického výskumu a  intenzívnej medicíny. Intenzívne cvičenie v špeciálnom obleku môže byť kombinované s hyperbarickou oxygenoterapiou v modernej hyperbarickej komore, čo ešte zvýši účinok terapie. Ďalšími doplnkovými terapiami indikovanými podľa zdravotného stavu a konkrétnych potrieb pacienta sú: masáže, termo-kryokontrastná terapia, reflexná terapia, sírovo-bahenné zábaly, mikro-rezonančná terapia, kyslíková terapia, manuálna terapia, magnetoterapia, bioptron-svetelná terapia, cvičenie na jednotke spider a ugul, vibračno-reflexná terapia, hydroterapia, biofeedback, arteterapia a mnohé ďalšie.

Vďaka komplexnej, špecializovanej a individuálnej starostlivosti sa darí ADELI Medical Centru dosiahnuť zlepšenie aj v prípadoch, kde sa to nepodarilo inými dostupnými metódami.

Kontakt: ADELI Medical Center  
Hlboká 47, 92101 Piešťany, Slovakia
Tel.: +421 33 79 15900

OZ Nožička

Poslaním občianske združenie NOŽIČKA je pomoc deťom s viacnásobným postihom a ich rodinám, prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Sme jedinou špecifickou organizáciou na Slovensku, ktorá združuje deti aj dospelých a ich rodiny so svalovou dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami.

Svojim členom poskytujeme odbornú pomoc aj ľudské zázemie, našou snahou je zmierniť dôsledky rozsiahleho a veľmi vážneho telesného postihnutia.
Členom chceme poskytnúť adresnú a komplexnú podporu, ktorá reaguje na ich neustále sa meniace potreby v súvislosti s postupným a nezastaviteľným zhoršovaním ochorenia a zdravotného stavu dystrofika.

V súlade s filozofiou nezávislého života sa snažíme presadzovať práva a potreby osôb s nervovosvalovými ochoreniami v spoločnosti najmä v oblasti vzdelávania a zamestnávania, kompenzácií, zdravotnej starostlivosti a pomôcok, bývania a dopravy.

Opačne, smerom k verejnosti chceme odovzdať pozitívny príklad zvládania dôsledkov ťažkého telesného postihnutia. Hlavným odkazom by malo byť, že napriek imobilite je možné byť aktívny, obohatením a prínosom pre rodinu, okolie a spoločnosť.

Združenie Nádej

Sme organizácia, ktorá sa založila s úmyslom pomáhať osobám s ochorením sclerosis multiplex. Samotní zakladatelia sú nositeľmi tejto choroby. Združujeme osoby, ktorým bola diagnostikovaná nevyliečiteľná choroba sclerosis multiplex a ich priateľov a rodinných príslušníkov. Vytvárame vhodné podmienky na to, aby človek aj naďalej mohol plne žiť plnohodnotne a kvalitne svoj život.

LINKA SOCIÁLNEJ POMOCI SČK – Call centrum

 • prepravná služba – preprava osôb so sprievodom, najmä ZŤP aj osôb na invalidnom vozíku

 • sprevádzanie pacientov počas vyšetrenia v zdravotníckych zariadeniach

Nemocnica s poliklinikou, Levice – prvé poschodie 036/6379192
Poliklinika SANAT, Levice – vestibul na prízemí

 • požičiavanie zdravotníckych pomôcok (polohovateľná posteľ, invalidný vozík, chodítko, prenosná toaleta..)

 • stravovanie seniorov a invalidných dôchodcov v jedálni, rozvoz stravy do domácností bezvládnych občanov

 • základné poradenstvo pre invalidných a starobných dôchodcov

 • základné poradenstvo o opatrovateľskej starostlivosti u dlhodobo chorých pacientov

 • sprostredkovanie kontaktov s príslušnými organizáciami sociálnych služieb a pomoci, spolupráca s úniami, zväzmi, klubmi, združeniami

 • prijímanie žiadostí o začatie pátrania po hľadaných osobách, hroboch, sprostredkovanie odkazov ČK a pod.

Kontakt: 036/6312957, 0910116111, 0903558911

E-mail: callcentrum.lv@redcross.sk

Slovenský zväz telesne postihnutých

Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celo republikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia.

ZO SZTP-Ružičky

ZO SZTP-Ružičky   je občianske združenie pre telesne postihnuté deti  a ich rodiny. Jej hlavným cieľom je zoskupovať postihnutých a ich rodiny, rozvíjať osobnosť týchto ľudí zaujímavými akciami a aktívne zlepšovať ich zdravotný stav rehabilitačnými cvičeniami.Rozvíjať ich telesno i duchovno.

Pomáhame osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie.

Pomáhame pri integrácii. Pomáhame vytvárať predpoklady a podieľame sa s kompetentnými orgánmi na príprave osôb s telesným postihom na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčanov.

Základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže

Základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže je občianske združenie, ktoré pôsobí v levickom okrese a združuje rodičov cca 120 detí a mládež s rôznym telesným postihnutím,  na invalidných vozíkoch, s rôznymi telesnými deformáciami, ale aj deti s mentálnym postihnutím, onkologických pacientov, alergikov, astmatikov a pod.

KLM centrum

Občianske združenie prispieva k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov.

KLM centrum je zriaďovateľom chránenej dielne vytvorenej pre zdravotne postihnutých občanov. Prevádzka chránenej dielne má sídlo v Martine. Toho času u nás pracuje sedem občanov so zdravotným postihnutím a dvaja pracovní asistenti. Pracovnú činnosť sme zamerali grafické návrhy, tlačenie letákov, kopírovanie, laminovanie, výrobu drobných reprezentačných predmetov.

Riadime sa heslom „ Robíme radi a s láskou  koľko nám zdravie dovolí!“

Cieľom chránenej dielne je vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne   a zdravotne znevýhodnených občanov.

MDM fact

Cieľom občianskeho združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích aktivít.

Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové  podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, poznávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Žilina a okolitého regiónu.

Ciele občianskeho združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

 • realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na adresné sprostredkovanie kultúrnych hodnôt,

 • formovanie sociálno-kultúrneho vedomia, 

 • rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu obyvateľstva,

 • prístup   verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu,

 • prevencia nežiaducich spoločenských javov,

 • podpora  zdravého životného štýlu,

 • výmena odborných skúseností v oblasti rozvíjania záujmu a  poznania organizovaním seminárov, kurzov, prednášok a publikačnou činnosťou,

 • organizácia voľnočasových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne,  workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu, vystúpenia.

OZ Mosty pomoci

Účel OZ Mosty pomoci je pomôcť opatrovateľom – ľuďom starajúcim sa o ľudí, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Opatrovatelia , či už profesionálni, alebo rodina starajúca sa o osobu na opatrovanie odkázanú, sú vystavovaní nadmernému psychickému tlaku, strate súkromia, možnosti relaxácie. Býva pravidlom, že ich finančná situácia sa veľmi zhoršila. Mnohí rodinní príslušníci ani nevedia, ako sa správne postarať o osobu na opateru odkázanú. Nevedia chrániť sami seba pri opatrovateľských úkonoch.

 OZ umožňuje poskytnúť priestor na výmenu skúsenosti, poskytuje možnosť odbornej konzultácie, zoznámenie sa so základmi etikoterapie, aromaterapie, reiki. OZ vie zabezpečiť poskytnutie profesionálnej psychologickej pomoci, pripadne právnu konzultáciu. OZ vie poskytnúť prípadnu materiálnu pomoc.

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved