Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

„Musí to fungovať lepšie ako manželstvo“: Práca osobných asistentov v sociálnej starostlivosti

Osobní asistenti pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím žiť také životy, ktoré iní považujú za samozrejmosť.

„Nepotrebujem druhú matku; jednu už mám, „hovorí aktivista pre boj za práva postihnutých Penny Pepper, ktorá je invalidnom vozíku a využíva služby osobnej asistentky. „Môžeme tvrdiť, že keď budeme vonku, obliekam teplý kabát, ale nie môj PA.“

 Penny Pepper je aj autorkou knihy First in the World Somewhere, v ktorej zdôrazňuje rozdiel medzi osobným asistentom a neformálnym opatrovateľom.

Dobrý osobný asistent si vždy musí uvedomovať, že ich zamestnávateľ má v konečnom dôsledku kontrolu nad svojim vlastným životom a rozhodovaním sa. Práca osobného asistenta by mala byť takým modelom pomoci zdravotne postihnutým, ktorý podporuje ich nezávislosť a samostatnosť v živote aj rozhodovaní a plánovaní. Je to o voľbe, kontrole a nezávislosti: žiť život, ktorý ostatní ľudia považujú za samozrejmosť.

Práca osobného asistenta je platená úloha, ktorú nemožno zamieňať s neplatenou, neformálnou starostlivosťou, ktorú môže poskytnúť člen rodiny alebo priateľ. Poskytovanie starostlivosti pre zdravotne postihnutého nie je len o tom nakŕmiť a umyť ho, starať sa o naplnenie jeho základných životných potrieb. Spoločnosť by si mala uvedomiť, že je práca osobných asistentov sa musí dostať do bodu, kedy bude prirodzené aby 10% toho, čo osobný asistent robí tvorili úkony základnej starostlivosti o fyzické naplnenie potrieb a až 90% práce asistenta by mala zahŕňať taká asistenčná podpora, ktorá umožní zdravotne postihnutému stretávať sa so svojimi priateľmi a kolegami,  umožniť im chodiť do práce, do divadla alebo na dovolenku.

Definovať to, čo by mala byť náplň práce osobného asistenta sa však nijako všeobecne nedá. Ich úlohy sú rovnako jedinečné ako jednotlivci, s ktorým pracujú.

Napríklad pre Penny Pepper, ktorá je sama na invalidnom vozíku a aktívne sa venuje osvete v oblasti osobných asistenčných služieb ideálny osobný asistent pre ňu pomáha s chodom domácnosti, poskytuje osobnú starostlivosť a dokáže ju podporiť aj náročnejších situáciách, ktoré si vyžadujú značnú časovú flexibilitu. Keďže Penny občas vystupuje aj v médiách neraz sa stalo, že potrebovala na poslednú chvíľu asistenciu pri prípravách pred vystúpením v talkshow v neskorých večerných hodinách. Penny je navyše veľmi aktívna žena a nebráni sa ani účinkovaniu v divadelných predstaveniach a tak by podľa jej slov mal osobný asistent mať trpezlivosť aj pri pomoci s prezliekaním kostýmov. Požiadavky sú naozaj rôznorodé a často záleží od povahy asistenta a jeho vôle posunúť svoju prácu na takú úroveň aby zdravotne postihnutému dokázal asistovať v aktívnom žití a nie len pomáhať so základnými potrebami.


„V niektorých ohľadoch musí vzťah medzi osobným asistentoma klientom fungovať lepšie, ako by to bolo aj v manželstve,“ hovorí Penny. „Stretla som sa s ľuďmi, ktorí naozaj túto prácu vykonávali len ako ľudský robot a tento vzťah nefungoval.“

Nájdenie vyhovujúceho osobného asistenta môže byť naozaj veľmi náročné a preto by aj v tejto pracovnej oblasti, rovnako ako v každej inej, mala fungovať skúšobná doba.

Tom Shakespeare, profesor venujúci sa výskumu zdravotného postihnutia na univerzite v Anglicku (University of East Anglia), sa minulý rok podrobne venoval štúdiu vzťahov ľudí so zdravotným ostihnutím a ich ososbných asistentov. Zistil, že každý z účastníkov vnímal v tomto vzťahu určitú nespokojnosť. Bolo to spôsobené hlavne praktickými problémami – napríklad jedna osobná asistentka nemala rada šesť domácich vtákov svojej pacientky a cítila sa nepríjemne keď bola nútená s nimi manipulovať. Medzi ďalšie najčastejšie popisované príčiny nespokojnosti patrili osobné rozdiely a citový vzťah, ktorý je príliš intenzívny a vedie až ku klaustrofobickým a ponorkovým pocitom. Mnohé z komplikácii a príčin diskomfortu jednej alebo druhej strany však pramenili zo skutočnosti, že je dôležité si uvedomiť a mať neustále na pamäti fakt, že domov jednej osoby je zároveň pracoviskom tej druhej.

Penny Pepper využíva služby osobných asistentov od už viac než 26 rokov. Počas tejto doby sa u nej vystriedali osobní asistenti z kruhov umelcov alebo študentov, ktorým vyhovovala časová flexibilita, ktorá je pre túto prácu charakteristická. Medzi najlepšie skúsenosti aké mala však patrili osobné asistentky z krajín  Európy, dokonca aj zo Slovenska. Podľa nej je preto na mieste obava, ako celú situáciu v Anglicku ovplyvní Brexit.

Zdroj: TheGuardian.com

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved