Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Diaľničné známky na rok 2017 pre ŤZP – ako sa vyhnúť pokute?

Ako to v skutočnosti je s oslobodením od platenia diaľničnej známky pre občanov ŤZP?

Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti ( NDS ) vznikol medzi občanmi s ŤZP, ktorí požiadali o oslobodenie od platenia diaľničnej známky mýtus a to, že podať žiadosť je možné len elektronicky. Podanie je ale možné aj v tomto roku osobne na vybraných obchodných miestach v každom krajskom meste alebo prostredníctvom stránky www.eznamka.sk. Tu je ale potrebné všetky dokumenty odovzdať elektronicky ( naskenované, prefotené ).

Vybrané obchodné miesta NDS:

Žiadosti sú posudzované individuálne a ak sú splnené všetky podmienky pre oslobodenie od platby za diaľničnú známku, NDS žiadosti do 30 dní vyhovie. V prípade ak niektorá z náležitostí chýba NDS pošle žiadateľovi zamietnutie.

Častou chybou je, že rodičia dieťaťa s ŤZP podávajú žiadosť vo svojom mene. Žiadateľom je však vždy držiteľ parkovacieho preukazu. V jeho mene však môže konať poverená osoba alebo zákonný zástupca.

Podmienky pre oslobodenie od platenia elektronickej diaľničnej známky:

– identifikačné údaje žiadateľa, ktorý o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky žiada, t.j.:
    1.) Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
    2.) Kontaktné telefónne číslo a/alebo emailovú adresu

– údaje o vozidle
     1.) Evidenčné číslo vozidla

     2.) Krajinu, v ktorej je vozidlo registrované

– kópia parkovacieho preukazu – v prípade fyzických osôb, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

– kópia osvedčenia o evidencii vozidla alebo technického osvedčenia vozidla.

A teda pokiaľ nemáte parkovací preukaz osoby s ŤZP, tak oslobodenie sa vás netýka. Nárok na oslobodenie samozrejme nemáte ani v prípade, že ste len držiteľmi preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby.

Kedy Vám hrozí pokuta:

Ak vycestujete na spoplatnenú diaľnicu alebo rýchlostnú cestu a ešte vám neprišlo “Potvrdenie o registrácii vozidla” z NDS, že máte nárok na bezplatnú diaľničnú známku, hrozí vám pokuta.

Nestačí totiž, že ste podali žiadosť, je potrebné mať aj samotné potvrdenie, že vozidlo je zaregistrované medzi vozidlami oslobodenými od úhrady, ktoré ale prevádzkovateľ alebo vodič oslobodeného automobilu nemusí nosiť vo vozidle. NDS vás síce upovedomí, že registruje vašu požiadavku ale to neznamená, že môžete vycestovať na diaľnicu. Je teda potrebné počkať až na rozhodnutie NDS. Viacerí z vás nám písali o tomto probléme, preto na to špeciálne upozorňujeme.

Dostali ste pokutu? Stále môžete ušetriť

Pokuta za využitie diaľnice bez známky je stanovená vo výške 150 eur. Ak však zaplatíte pokutu do 15 dní, suma sa zníži na prijateľnejších 50 eur.
Dáta z kamier sa vyhodnocujú vo večerných hodinách.

„Ak vodič zistí, že nemá platnú diaľničnú známku, odporúčame mu, aby čo najskôr opustil spoplatnený úsek  a diaľničnú známku si zakúpil. V tomto prípade je možné, že si stihne kúpiť diaľničnú nálepku pred tým, ako systém spáruje dáta a pokutu nedostane.“
Nie je to 100% zaručený spôsob vyhnutia sa pokute, keďže NDS neprezradila ako funguje a kedy párovanie údajov kamier so systémom.
V žiadnom prípade ale nezastavujte na diaľnici, ak ste na ňu omylom prišli. Ohrozíte tak seba a ďalšie vozidlá. Vyhľadajte najbližšiu pumpu alebo odpočívadlo a kúpte si známku u predavača alebo prostredníctvom aplikácie na mobil, ktorá je bezplatná a intuitívna.
Nechcete predsa platiť ďalšiu 50 eurovú ponuku za zastavenie bez naliehavej príčiny, akou sa chápe napríklad technická porucha automobilu.

3 roky. To je maximálny čas, kedy vám úrady za vjazd na diaľnicu bez známky môžu uložiť pokutu.  To, či ste spáchali priestupok si ale nemôžete overiť, operátori touto informáciou nedisponujú, takže vám ostáva čakať, či pokuta reálne príde alebo nie.

Ak pokuta skutočne príde, máte možnosť sa odvolať. Ak je ale splnená podstata priestupku, čo je vo väčšine prípadov, tak okrem zaplatenia za známku a pokutu v spomínanej výške 150 eur, môžete očakávať ešte poplatok 30 eur za správne konanie.
Odvolávať sa teda neodporúča, lebo platí, že na diaľnicu smie vojsť vozidlo len so zakúpenou diaľničnou známkou.

Veríme, že vám naše rady pomôže zorientovať sa v spleti povinností, ktoré musíte vykonať a pomôžeme vám tak ušetriť na pokutách.

Zdroj: NDS, Zive.sk

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved