Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Chystáte sa letecky na dovolenku? Prečítajte si, na čo majú nárok osoby s ŤZP

Imobilným občanom pri leteckej preprave prislúchajú viaceré výhody

Je tu čas dovoleniek a ak vám to vaša situácia dovoľuje môžete sa do destinácie prepraviť aj letecky. Prepravu imobilných cestujúcich upravuje vo svojom nariadení z roku 2006 aj Európsky parlament. Zistite, ako vám výjde v ústrety letisko, na čo máte nárok a čo môžete bezplatne využívať.

Cestujúci so zníženou mobilitou môžu požiadať o asistenčné služby, ktoré sú poskytované BEZPLATNE. Je však potrebné nahlásiť túto požiadavku najmenej 48 hodín pred samotným odletom leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárii alebo agentúre, ktorá vám letenku predala.

Bratislavské letisko M.R. Štefánika je najväčším a najvyťaženejším letiskom na Slovensku. Po príchode na letisko je potrebné vyhľadať kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa nachádza pri hlavnom vchode príletovej a odletov haly letiska. Je označené piktogramom pre lepšiu identifikáciu.

Postup pri asistenčnej službe:

1.) Najmenej 48 hodín pred odletom je potrebné oznámiť požiadavku na asistenčné služby leteckej spoločnosti, resp. cestovnej agentúre/kancelárii
2.) Vyhľadajte kontaktné miesto pre asistenčné služby
3.) Pomocou určeného telefónu ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku
4.) Pridelený pracovník pomôže imobilnému cestujúcemu s formalitami, pohybom aj samotným nástupom na palubu lietadla

Parkovanie pre imobilných klientov je zabezbečené buď krátkodobo pred hlavným vchodom do haly alebo na parkoviskách. Bezplatné je parkovanie na 2 hodiny na parkoviskách P1 a P2, pričom poplatok bez preukazu ŤZP je vo výške 6 €.
Ak chcete na parkovanie využiť priestor priamo pred terminálom, je potrebné sa preukázať preukazom ŤZP. Toto parkovanie je však len krátkodobé, ktoré sa využíva na vysadenie cestujúceho z automobilu.

Všetky terminály bratislavského letiska sú bezbariérové. Imobilní klienti môžu využiť aj sieť 12 výťahov. Terminál je vybavený aj 7 toaletami a 2 sprchami špeciálne prispôsobenými pre potreby imobilných cestujúcich.

Pracovníci letiska vám poskytnú bezplatne invalidný vozík, pokiaľ sa váš vozík bezpečne uloží do batožinového priestoru lietadla. Vozík je vo väčšine prípadov prepravovaný bezplatne. Odporúčame však, aby ste sa pred odletom informovali v cestovnej kancelárii / agentúre, u ktorej ste si letenku zakúpili.

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved