Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Bezplatná infolinka: 0800 500 899

Ako požiadať o vdovský dôchodok zo sociálnej poisťovne.

O vdovský dôchodok je možné požiadať dvomi spôsobmi podľa situácie.

Ak manžel vdovy zomrel pred 1. 7. 2003, Sociálna poisťovňa bude rozhodovať o priznaní vdovského dôchodku. O vdovský dôchodok je potrebné požiadať na elektronickom formulári určenom Sociálnou poisťovňou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne v mieste bydliska.

Ak manžel vdovy zomrel pred 1. 1. 2004 a nárok na výplatu vdovského dôchodku zanikol po 30. 6. 2003, Sociálna poisťovňa bude rozhodovať o uvoľnení výplaty vdovského dôchodku. O uvoľnenie výplaty vdova požiada neformálnou žiadosťou „Žiadosť o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku“, ktorú nájde na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre. Žiadosť je možné podpísať pred zamestnancom Sociálnej poisťovne, kde vdova žiadosť hneď aj odovzdá. Pravosť podpisu je možné osvedčiť aj na obecnom/okresnom úrade alebo pred notárom a následne žiadosť zaslať na adresu ústredia Sociálnej poisťovne.

Dokument bol revidovaný: 14.01.2016

(Tlačivá nájdete pod modrým podčiarknutým slovom Formuláre v texte).

Ďalšie články

Newsletter

Prihlás sa na newsletter plný noviniek zo sveta mobility

© Copyright 2023  |  All Rights Reserved